สถานีตำรวจภูธรบ้านนาพูน

ข้าราชการตำรวจ


 

ข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร

 

1

 

พ.ต.ท.สวโรจน์   อินธนะวงษ์ชัย

081-9932640
2 พ.ต.ท.อนันท์เศรษฐ์ อาจโพธิ์ 08 - 5729 - 5416
3

 

 

 

 

 

 สวป.สภ.นาพูน  
4 พ.ต.ท.ทนง ผาเพียว 08 - 1796 - 3916
5

 

 

 

 

 

ร.ต.ท.สวัสดิ์  ตาสาย รอง สวป.สภ.นาพูน 08 - 0677 - 4398

 

ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน

 

1

 

 

ด.ตประสงค์ สองแคว 08 - 1960 - 3532
2 ด.ต.พันธ์ศักดิ์ ฝักฝ่าย 08 - 5712 - 1215
3 ด.ต.ขจรศักดิ์ อินประชา 08 - 1952 - 1879
4      
5 ด.ต.ธีระ ขำตั้ง 08-9838-5900
6 ด.ต.เวียน กางกั้น 08 - 61954196
7 ด.ต.ศักดิ์ดา รุ่งพรหมมา 08 - 0034 - 9282
8 ด.ต.ประยูร จิตรจง 08 4807-- 1901
9 ด.ต.สาคร จวงสันเทียะ 08 - 6188 - 6330
10 ด.ต.เลิศชาย หีบจินดา 08 - 1168 -8652
11 ด.ต.วิชา อุ่นกาศ 08 -7183- 9668
12 ด.ต.วันชัย อินติ๊บ 08 - 1025 - 7988
13 ด.ต.พรหมเดช บัวบาน 08 - 9261 - 7969
14 ด.ต.ธกร ธงทอง 08 - 6114- 1426
15 ด.ต.สุริยา จินจ๋า 08 - 7173 - 2772
16 ด.ต.วุฒิพงศ์ วงศ์คำแก้ว 08 -1746- 1646
17 ด.ต.ชาติชาย หาน้อย 08 -9950- 8090
18 ด.ต.สวาท นุ่มนิ่ม 08 - 1951 - 5881
19 ด.ต.อารี โม้ติ๊บ 08 - 6188 - 5192
20 ด.ต.วินัย ประเดชบุญ 08 - 9860 - 7533
21 ด.ต.ควง เพาะปลูก 08 - 6912 - 5238
22 ด.ต.สุภาพ หอมจันทร์ 08 - 9852 - 9397
23 ด.ต.วิรัตน์ รัตนวงศ์ 08 -9557- 9370
24 ด.ต.สมพงษ์ ศรีลัดดา 08 - 4803 - 9967
25 ด.ตพิพัฒน์ ปันทะวงศ์ 08 - 4948 - 4163
26     08 - 4948 - 4163
27 ด.ต.พันธกานต์ ใจดี 08 - 1885 - 3247
28      
29 ด.ต.ชูเกียรติ ถือทอง 08-1951-5359
30 ด.ต.สงคราม พับไว้ 08 - 7827-1542
31      
32 ด.ต.ธนลภย์ อมรรัตน์ 08 - 9555-2915
33 ส.ต.ต.(หญิง) โสรญา ไชยลังกา 08 - 5708-6331

 

 ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จว.แพร่  54160

โทรศัพท์ :  08-1168-7721

แฟกซ์ :  -

อีเมล์ :  -

เว็บไซต์ :  http://napoon.phrae.police.go.th/newsite/index.php

เวลาทำการ :  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ nitipoomunrrom@outlook.com