สถานีตำรวจภูธรบ้านนาพูน

ทำเนียบ หัวหน้าสถานีในอดีต


 

ลำดับ         

ยศ ชื่อ สกุล

วัน เดือน ปี ดำรงตำแหน่ง

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1.

พ.ต.ท.สมชาย  แช่มช้อย

2 ต.ค.2538 - 1 ธ.ค.2538

3 ปี 1 เดือน

2

พ.ต.ท.วันชัย  เจริญผล

1 ธ.ค.2538 - 1 พ.ค.2541

2 ปี 5 เดือน

3.

พ.ต.ท.ดาวฤกษ์  อยู่สวัสดิ์

1 พ.ค.2541 - 1 ก.ค.2542

1 ปี 2 เดือน

4

พ.ต.ท.ธนเดช  ประสานเสียง

1 ก.ค.2542 - 1 เม.ย.2543

9 เดือน

5

พ.ต.ท.ระนอง  พรหมภิบาล

1 เม.ย.2543 - 30 ก.ย.2544

1 ปี 5 เดือน

6.

พ.ต.ท.ประมุข  น้อยปักษา

30 ก.ย.2544 - 10 ส.ค.2545

 7 เดือน 10 วัน

7.

พ.ต.ท.เชาวฤทธิ์  ศรีประยูร

10 ส.ค.2545 - 1 พ.ย.2549

2 ปี 5 เดือน

8.

พ.ต.ท.พิชัย  ขุนทอง

1 พ.ย.2549 - 16 ม.ค.2551

2 ปี 1 เดือน 16 วัน

9.

พ.ต.ท.สมชาย  สุขทรัพย์

16 ม.ค.2551 - 16 ก.พ.2553

2 ปี 1 เดือน

10.

พ.ต.ท.ณฐกฤษ  ชัยนันท์

16 ก.พ.2553 -2554

1 ปี

 

11.

พ.ต.ท.พันชิต  วุฒิศิริพร

2554 -2558
4 ปี
12.

พ.ต.ท.สวโรจน์ อินธนะวงษ์ชัย

2558 - 2562 4ปี
13.

พ.ต.ท.นิรันดร อินผูก

2562 - 2563


1ปี

14.

พ.ต.ท.กิตติพงษ์ กังวาลไกล

2563 -  

 

 

 ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จว.แพร่  54160

โทรศัพท์ :  08-1168-7721

แฟกซ์ :  -

อีเมล์ :  -

เว็บไซต์ :  http://napoon.phrae.police.go.th/newsite/index.php

เวลาทำการ :  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ nitipoomunrrom@outlook.com