สถานีตำรวจภูธรบ้านนาพูน

ความเป็นมา


 

สถานีตำรวจภูธรนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ได้ก่อตั้งและได้รับการ สนับสนุนจาก องศ์การยูซ่อมให้ก่อสร้างเมื่อปี  พ.ศ.2514 โดยมีอาคารที่ทำการ  1  หลัง  บ้านพักหัวหน้าสถานี  1  หลัง โดยมีราษฎร คือ นายมั้น  ม้าจันทร์ ในพื้นที่บริจาคที่ดินจำนวน   4   ไร่ 95.60 ตารางวาและทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอวังชิ้น  ได้จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจมาประจำ

        ต่อมาโดยประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธรตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่  6 ลงวันที่  9 มีนาคม  2535 โดยยกฐานะให้เป็นสถานีตำรวจภูธรตำบลนาพูน  และวันที่  2  ตุลาคม  2535  ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาประจำโดยมีนายตำรวจชั้น สัญญาบัตรมาเป็นหัวหน้าสถานี ตำรวจชั้นประทวน28นายมาปฏิบัติหน้าที่ประจำในปีพ.ศ.2535กระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะให้สถานีตำรวจภูธรตำบลนาพูน มีอำนาจสอบสวน ซึ่งได้แต่งตั้ง นายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มาดำรงตำแหน่งสารวัตรสถานีตำรวจภูธรตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

        สถานีตำรวจภูธรนาพูน ตั้งอยู่เลขที่ 88 หมู่ที่ 3  ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ พิกัด  เอ็นวี  835672  มีพื้นที่ประมาณ  422   ตารางกิโลเมตรมีพื้นที่รับผิดชอบ 1 ตำบล คือ ตำบลนาพูน รับผิดชอบ  11  หมู่บ้าน

 ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จว.แพร่  54160

โทรศัพท์ :  08-1168-7721

แฟกซ์ :  -

อีเมล์ :  -

เว็บไซต์ :  http://napoon.phrae.police.go.th/newsite/index.php

เวลาทำการ :  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ nitipoomunrrom@outlook.com