สถานีตำรวจภูธรบ้านนาพูน

ประมวลภาพการดำเนินการโครงการ บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดของ สภ.นาพูน ห้วงระยะแต่่เดือน ม.ค.- ก.พ.2560 หมู่่บ้านเป้าหมายหลัก 4 หมู่บ้าน และรอง 7 หมู่บ้าน รวม 11 หมู่บ้าน

03/03/2017 14:03:11

สภ.นาพูน โดยการนำ ของ พ.ต.ท.สวโรจน์   อินธนะวงษ์ชัย  สวญ.สภ.นาพูน  พร้อมด้วย ชุด ชมส.สภ.นาพูน  ได้เข้าดำเนินการตามโครงการ "บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด" ตามนโยบาย ภ.5 และ ภ.จว.แพร่ โดยการเข้าร่วมประชุม สร้างความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ กับประชาชน ร่วมทำการประชาคม ค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหมู่บ้านเป้าหมาย หลัก 4 หมู่บ้าน และหมู่บ้านเป้าหมายรอง 7 หมู่บ้าน  รวม 11 หมู่บ้าน โดยได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ียวข้อง ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนใน้พื่้นที่เป็นอย่างดี

 ที่อยู่ : เลขที่ 88 หมู่ 3 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จว.แพร่  54160

โทรศัพท์ :  08-1168-7721

แฟกซ์ :  -

อีเมล์ :  -

เว็บไซต์ :  http://napoon.phrae.police.go.th/newsite/index.php

เวลาทำการ :  ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Powered by RongPakCMS สนใจระบบติดต่อ nitipoomunrrom@outlook.com